heat

CO2-Reduktion

Design og Projektering af CO2-neutrale procesvarme systemer baseret på varme genvinding fra køleanlæg, uden anvendelse af gas/olie kedelanlæg

cool

Energibesparelser

Effektive energibesparelser igennem drift optimering af køleanlægget, ingen olie/gas forbrug og reduceret afgiftssats.

overall

Overall =

Grøn Profil for virksomheden. 

Helhedsløsning som giver fremtids sikrede CO2-neutrale procesanlæg og stor indtjening i form af energibesparelser. 

heat

Varmepumper

Projektering og design af NH3- og CO2-varmepumpe systemer, samt effektiv varme genvinding systemer til industrielle processer. 

cool

Køleanlæg

Projektering og design af køle-/fryse systemer til komercielle og industrielle formål

overall

Overall =

Projektering og design af energioptimale og miljø rigtige varmepumpe- og køle-/fryse anlæg.

-