Udskift gas/olie forbrug til opvarmning med varmen fra køleanlægget, og bliv CO2-neutral

Et køleanlægs primære opgave er at levere køle/fryse kapacitet til virksomhedens køle/fryse processer- og rum kølings applikationer. Et normalt udført køleanlæg afleverer varmen i køleanlæggets kondensator hvor den smides væk.
 
En sekundær opgave for et køleanlæg kunne være at levere varmen i en genvindingskondensator eller varmepumpe, således virksomheden kan anvende varmen fra køleanlægget til sine opvarmnings applikationer indenfor procesvarme og rumopvarmning, og således spare energiomkostninger til gas/olie.

Ofte er det således, at køleanlægget står for en væsentlig del af en virksomheds energiforbrug, og ved at genanvende denne energi til varmeprocesser, kan virksomheden opnå store årlige besparelser på sit energiforbrug, og opnå store reduktioner i sin CO2-udledning.

ProAltra har mange års erfaring med anlægsdesign og anlægsdrift, som sikrer virksomheden en effektiv og præcis optimering af energiforbruget ved at transformere varmen fra køleanlægget over i proces- og opvarmningsformål.


Store perspektiver

Der er store fremtidsperspektiver i at bruge varmen fra køleanlægget til anvendelse i virksomhedens proces- og rum opvarmnings applikationer: 
  
- Reduktion i CO2-udledning 
- Grøn profil for virksomheden 
- Energiomkostningsbesparelser

Bliv CO2-neutral og samtidig forøg indtjeningen
Er der tilstrækkeligt med kølekapacitet på virksomheden køleanlæg, kan en genvindings kondensator og/eller en varmepumpe helt overtage virksomhedens energiforbrug til proces- og rum opvarmning. Anvendes der VE-strøm til varmepumpen og køleanlægget, er processen CO2-neutral.

Nøgletal for indtjening
For hver 1000 MWh varmeeffekt der udnyttes fra køleanlægget, kan der spares ca. Kr. 250000 i energi omkostninger ift. at anvende gaskedel opvarmning.

For hver 1000 MWh varmeeffekt der udnyttes fra køleanlægget, kan der opnås et engangs energi tilskud på ca. Kr. 300000-400000. 

Få overblik over jeres muligheder

Opstilling af fremtidig Arkitektur på CO2-neutral varmesystem
ProAltra tilbyder at opstille en komplet projekt specifikation med indtjeningsevne, tilbagebetalingstid, energibesparelser ift. nuværende, anlægsspecifikation, CO2-reduktion, og udbudsmateriale.
 
Projekt gennemførelse
Vi tilbyder også at gennemføre projektet sammen med virksomheden og dennes udstyrsleverandører. Vi er med i alle faser, for at understøtte og sikre at indtjeningen opnås og at anlægget opstilles og sættes i drift på korrekt vis.

 

-