Energioptimering på køleanlæg

Et køleanlæg kan være et yderst kompliceret system, der meget hurtigt kan forbruge unødvendig energi, hvis det ikke er optimalt indreguleret. Ofte er det således, at køleanlægget står for en væsentlig del af en virksomheds energi forbrug. Derfor vil en driftsomkostnings optimering af køleanlægget, ofte kunne give en væsentlig reduktion i virksomhedens energiforbrug og CO2-udledning. En driftsomkostnings optimering af køleanlægget kan ud over at være en god investering, med andre ord også være et godt aktiv til virksomhedens grønne profil. Det er vigtigt at kompressorerne kører i optimal rækkefølge, med korrekt indstillet VI-forhold. Det er vigtigt at forholdene omkring kondensator siden, suge siden samt anlægsfunktioner såsom afrimning er optimale og velfungerende. ProAltra har mange års erfaring med anlægsdesign og anlægsdrift, som sikrer virksomheden en effektiv og præcis optimering af køleanlægget.

Udgangspunkt for et optimeringsforløb
Køleanlæggets optimeringsforløb tager altid udgangs punkt I virksomhedens behov for køle/fryse applikationer, og hvorledes køleanlægget betjenes og anvendes i døgnets timer. Et optimerings forløb starter med at observere anlægget, gerne sammen med personalet i det omfang de har mulighed for at deltage.
 

Kontakt ProAltra for at høre nærmere om jeres muligheder.

-